SERVIS LAND ROVER

Vrlo je važno da se obezbedi da se redovni servisi obavljaju u za to predviđenim intervalima, koji su izraženi u mesecima ili u pređenoj kilometraži (koji uslov se pre ispuni). U slučaju pojave nekog nepredviđenog kvara, neophodno je da odmah o tome obavestite svoj Land Rover servis, koji će na odgovarajući način reagovati i u najhitnijem roku otkloniti problem.

 

Teški uslovi rada

Dugačke vožnje u teškim uslovima rada, na primer: kroz blato, po divljim putevima, po pesku i prašini, ili vožnja velikom brzinom u dužem vremenskom intervalu na visokim temperaturama, znače da Vaše vozilo treba češće voziti na servis. Kontaktirajte svog Land Rover prodavca i ovlašćeni servis ukoliko Vam je potrbno više informacija o tome. Ukoliko ne poštujete preporuke proizvođača date od strane ovlašćenog servisa, može doći do preranog trošenja određenih sklopova ili nepredviđenih kvarova na motoru Vašeg vozila.

 

INTERVALI REDOVNIH SERVISA - PLAN REDOVNOG SERVISIRANJA

Freelander 2 Defender 2.4

Range Rover

Sport

Discovery 3 Range Rover
A A A A / *
12,000 milja 
20,000 km 
ili 12 meseci
12,000 milja 
20,000 km 
ili 12 meseci
12,000 milja 
20,000 km 
ili 12 meseci
15,000 milja 
25,000 km 
ili 12 meseci

U skladu sa Indikatorom servisnog intervala u Vašem vozilu

A A A A / *
24,000 milja 
40,000 km 
ili 24 meseci
24,000 milja 
40,000 km 
ili 24 meseci
24,000 milja  
40,000 km 
ili 24 meseci
30,000 milja 
50,000 km 
ili 24 meseci
A A A A / *
36,000 milja 
60,000 km 
ili 36 meseci
36,000 milja 
60,000 km 
ili 36 meseci
36,000 milja  
60,000 km 
ili 36 meseci
45,000 milja 
75,000 km 
ili 36 meseci
A A A A / *
48,000 milja 
80,000 km 
ili 48 meseci
48,000 milja 
80,000 km 
ili 48 meseci
48,000 milja 
80,000 km 
ili 48 meseci
60,000 milja 
100,000 km 
ili 48 meseci
A A A
60,000 milja 
100,000 km 
ili 60 meseci
60,000 milja 
100,000 km 
ili 60 meseci
60,000 milja  
100,000 km 
ili 60 meseci

A = Upotreba u otežanim uslovima.    * = 7,500 / 12,500 km zamena ulja – samo izvan Zapadne Evrope. 
Molimo konsultujte se sa svojim ovlašćenim Land Rover servisom

Servise vozila trebalo bi obavljati u skladu sa planom iz gornje tabele koji se zasniva na vremenskim intervalima ili pređenoj kilometraži (šta god prvo nastupi).

google widgets